Aforyzmy kobieta, cyaty, złote myśli

Co młodzież ogniem wywalczy i bojem, Niewiasta serca pokojem, Co wieszcz wypowie wymownym natchnieniem, Niewiasta długim spojrzeniem. Co mądrość zwiąże praw żelazną wstęgą, Niewiasta serca potęgą. Co mąż zaskarbi, niewiasta przechowa - Anioł i służka domowa.
Teofil Lenartowicz