kochanka aforyzmy, aforyzmy, kochanka

Nie tę kochankę opłakuj, którą straciłeś, ale tę, która ci została.
Peter Altenberg
Po kochance mężczyzny wiele można wnioskować o nim; poznaje się jego słabostki i jego marzenia.
G. Ch. Lichtenberg
Jak pozbyć się kochanki? Odpowiedź jest prosta: żeniąc się z nią.
Leon Gozlan
Kochanka powinna być jak małe wiejskie ustronie w pobliżu miasta, nie do stałego zamieszkania ale tylko na noc i do widzenia.
William Wycherley
Kobieta chętnie odmawia mężowi spełnienia obowiązku małżeńskiego; spełnia go jednak w stosunku do kochanka, do czego nie jest bynajmniej zobowiązana.
Honoriusz Balzak
Od strony mężczyzny: Kochanka, rzeczownik rodzaju żeńskiego, termin obraźliwy, którym mężczyzna piętnuje postępowanie kobiety dość nieroztropnej na to, aby żyć z nim albo z kimkolwiek z jemu podobnych. Od strony kobiety: Kochanka, rzeczownik rodzaju żeńskiego, termin obraźliwy, którym kobieta piętnuje postępowanie osoby swojej płci, z którymi mężczyzna czyni to, czego nigdy nie chciał lub już nie chce czynić z nią.
Paul Bourget
Czy sądzisz, że kobieta zostaje kochanką ministra po to, aby z nim spać? Co za pomysł! Czyni to, by przedstawić mu co rano pięć lub sześć podań.
Monteskiusz
Kochankowie i kochanki dlatego nie nudzą się przebywając razem, że ciągle mówią tylko o sobie.
La Rochefoucauld