kochanka aforyzmy, aforyzmy, kochanka

Od strony mężczyzny: Kochanka, rzeczownik rodzaju żeńskiego, termin obraźliwy, którym mężczyzna piętnuje postępowanie kobiety dość nieroztropnej na to, aby żyć z nim albo z kimkolwiek z jemu podobnych. Od strony kobiety: Kochanka, rzeczownik rodzaju żeńskiego, termin obraźliwy, którym kobieta piętnuje postępowanie osoby swojej płci, z którymi mężczyzna czyni to, czego nigdy nie chciał lub już nie chce czynić z nią.
Paul Bourget