małżeństwo aforyzmy, aforyzmy miłosne, aforyzmy

Kto chce żyć spokojnie w małżeństwie, niech się nie żeni.
W muzyce małżeńskiej byle się oboje zgadzały, mniejsza o inne instrumenta.
Dobrane małżeństwo to raj na ziemi.
Małżeństwa kojarzą się w niebie.
Małżeństwo, gdy się go miłość wyrzekła, jest największym nieszczęściem, jest obrazem piekła.
Małżeństwo bez pieniędzy to wrota do biedy i nędzy.
Lepiej by małżeństwa robiły, gdyby chodziły do reparacji niż do separacji.
Głodne małżeństwo nawet much pokłóci.